zaterdag 1 juni 2013

De wereld volgens W.F. Hermans (2)

Age Bijkaart had het al vroeg door:

"Ik kan de kwaadaardige gedachte niet uit mijn hoofd zetten dat degenen die het Frans moeten onderwijzen, het onderwijs in die taal voortdurend hebben vereenvoudigd, omdat het anders ook hun eigen krachten te boven zou gaan.
In mijn jeugd hoefde je alleen van het Frans in het Nederlands te vertalen - waarschijnlijk omdat de leraar zelf ook niet kon vertalen van het Nederlands in het Frans.
Op het ogenblik schijn je al door je eindexamen te komen, als je niet eens meer kunt vertalen: je hoeft alleen maar te raden wat er in een of ander onnozel stukje staat dat de examinatoren uit een Franse krant hebben geknipt. Voor het mavo-eindexamen was die krant dit jaar l'Aurore - een krant zó rechts, zó slecht en zó vulgair, dat er in Nederland geen enkele krant is die ermee vergeleken kan worden. Alsof het de Franse journalistiek was (en dan vooral die van l'Aurore!) die het de moeite waard maakte Frans te leren - en niet de Franse literatuur!

Kortom, het onderwijs in het Frans (om me daartoe maar te bepalen, het zal ook wel voor andere vakken gelden) wordt in toenemende mate een krasse vorm van consumentenbedrog.
Gelijke kansen voor iedereen? Iedereen naar de middelbare school, de universiteit?
Op zichzelf een goed denkbeeld.
Maar waarom zich in te spannen dat iedereen gelijke kansen krijgt, wanneer die gelijke kansen voor iedereen, nergens anders op uitdraaien dan de kans dat iedereen helemaal niets leert?"

Uit: Willem Frederik Hermans, Boze brieven van Bijkaart (De Bezige Bij, 1977).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten